Er I klar til cloud?

0: Projekt pt. ikke startet
5: Rigtig godt implementeret

Teknisk parathed

Dokumentering af forretningsprocesser

Dokumentering af dataopbevaring og -anvendelse

Kortlægning af systemlandskabet

SLA-politik

Governance-model

Organisatorisk parathed

It-strategien understøtter forretningsstrategien

Business-case ved øget anvendelse af cloud

Direktionens ønsker øget anvendelse af cloud

Politik for datasikkerhed

Strategi for it-outsourcing

Cloud readiness