ISAE 3402 – Revisionserklæring for 2014 kan nu rekvireres

ISAE 3402 – Revisionserklæring

GlobalConnect har igen i år fået en pletfri revisionserklæring ISAE 3402. Men hvad betyder det for jer som kunder, hvad består den egentlig af og hvordan kan I komme til at læse den?

ISAE 3402 er jeres sikkerhed for at vi er klar til en krise

ISAE 3402 stiller nye og større krav til serviceleverandører som GlobalConnect. Foruden en beskrivelse af og udsagn om systemet, der relaterer sig til erklæringen, skal serviceleverandøren beskrive politikker og procedurer, ligesom kontrolmål, identificerede risici og kontroller skal være veldokumenterede. Tilsvarende gælder serviceleverandørens dokumentation af udførte kontroller.

Revisionserklæringen består af tre dele

I ISAE 3402 består erklæringen af tre dele. Som serviceleverandør skal GlobalConnect først udarbejde en beskrivelse af systemet og dernæst et udsagn om denne beskrivelse og de indførte kontroller. På baggrund af den udførte revision skal revisor afgive erklæring om udsagnet med henvisning til beskrivelsen.

Første del - GlobalConnects beskrivelse af systemet

GlobalConnects system er de politikker og procedurer, der er udformet, implementeret og vedligeholdt i forbindelse med levering af aftalte ydelser, herunder udformningen af hensigtsmæssige og betryggende kontroller.

Beskrivelsen skal overordnet omtale serviceleverandørens ydelser samt i detaljer indeholde kontrolmål og tilknyttede kontroller, så brugervirksomhedernes revisorer kan opnå en forståelse af ydelserne og kontrollerne.

Anden del – GlobalConnects udsagn

GlobalConnects udsagn indeholder en bekræftelse af, at beskrivelsen af systemet er retvisende, og hvilke kriterier der er lagt til grund herfor. Desuden indeholder det en udtalelse om, at kontrollerne var hensigtsmæssigt udformet og fungerede effektivt i hele perioden. Kriterierne for dette udsagn er, at risici og kontroller er identificeret, og at kontrollerne var anvendt konsistent som udformet.

Tredje del – Revisionsfirmaet BDOs udsagn

Den sidste del af erklæringen er den uafhængige revisors erklæring, der sikrer at beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet er korrekt.

Du kan rekvirere vores revisionserklæring ISAE 3402

Vil du læse den seneste revisionserklæring, så kan du rekvirere den ved at udfylde formularen. Har du spørgsmål til den, er du også velkommen til at kontakte os.

Udfyld formular

Hent magasinet Insight. Om it. For ledere.