Strategisk it-sourcing - Hvad er strategisk sourcing af it?

Før vi kan besvare hovedspørgsmålet i denne artikel ”Hvad er strategisk sourcing”, vil vi starte ved det åbenlyse spørgsmål, nemlig ”Hvad er sourcing?”.

Sourcing

Sourcing er indkøbe ydelser eller produkter til virksomheden. På engelsk taler man om procurement sourcing. Som oftest opdeles sourcing i de to overordnede grupper insourcing og outsourcing.

Insourcing

Insourcing er den klassiske strategi for virksomheder. Insourcing af it-infrastruktur dækker over at virksomhedens it-afdeling selv står for at holde driften af virksomhedens it opdateret og funktionel i forhold til virksomhedens krav. I sin mest rene form vil det sige, at alt, der har med it at gøre bliver udviklet og vedligeholdt af it-afdelingen. Det er næppe et scenarie, der er nogen it-ansvarlig, der anser for realistisk inden for et begrænset budget. Indkøb og fremtidssikring af hardware og software.

Outsourcing

En strategi baseret på outsourcing er værdsat af mange økonomiansvarlige, da den kan reducere CAPEX (investeringer) og gøre OPEX (driftsudgifter) forudsigelig. Når man outsourcer vælger man at lægge udgiften til investering i dyrt udstyr, ekspertise og/eller it-infrastruktur hos en eller flere underleverandører. Løses opgaven med f.eks. at stå for al it-infrastrukturen fra netværk og helt til og med applikationslaget af en sourcing-partner, så kalder man det singlesourcing.

 

Insourcing vs. Outsourcing

 FordeleUlemper
Insourcing
 • Tæt på ekspertisen og ressourcerne
 • Oplevelse af ejerskab og fuld kontrol over data og udstyr
 • Håndtering af it ligger potentielt langt fra virksomhedens kerneydelser
 • It-sikkerhed prioriteres i anden række (køling, strøm, indbrud mv.)
 • Høj anskaffelsesværd for ressourcer og kompetencer
 • Ressourcekrævende
 • CAPEX er høj
 • Mangel på fleksibilitet i forhold til kapacitet og ressourcer i it-infrastrukturen
 • Lav eller i værste fald ingen prioritering af it-governance pga. ressource. Revisorgodkendelser som ISAE 3402 kan være bekosteligt for en enkelt virksomhed at investere i.
Outsourcing
 • Bedre kompetencer og højere kvalitet til en lavere anskaffelsesværdi
 • Højere performance
 • Reducer CAPEX
 • Gør OPEX forudsigelig
 • Fleksibilitet
 • It-governance
 • Potentielt bedre datasikkerhed
 • Backup og restore-løsninger
 • Minimere risiko for at miste data ved at sprede den geografisk
 • Mere tid til at fokusere på virksomhedens kerneydelser
 • Hjælpen kan sidde i en anden tidszone / være utilgængelig
 • Missionskritisk og følsom data overlades til ekstern
 • Data er ikke tæt på virksomheden
 • Kræver tillid til sourcing-partner
 • Potentiel mangel på it-kompetencer (overblik) i mindre virksomheder uden it-afdelinger
 • Tid. Outsourcing er kræver ledelse og planlægning, hvis ovenstående ulemper skal undgå at stå i vejen for alle fordelene

To tilgange til outsourcing

Outsourcing kan opdeles i undergrupperne singlesourcing og multisourcing:

Singlesourcing

Singlesourcing vil sige, at man indkøber al viden og ekspertise fra en leverandør, der så potentielt uddeler opgaver til underleverandører med specifikke kompetencer, som sourcing-partnere ikke selv har. Det stiller i første omgang måske ikke de store krav til virksomheden, idet man kun skal forholde sig til en enkelt sourcing-partner. Men i den daglige drift kan det have stor betydning, idet fleksibilitet i forhold til virksomhedens krav ikke altid kan tilgodeses helt, og så er det heller ikke særligt udbredt at en part kan løfte alle opgaver på et niveau, der ligger helt i top.

Multisourcing

Udnyt virksomhedens stærke sider. Og sourcing-partnernes. Her indgår virksomheden selv aftaler med flere forskellige sourcing-leverandører, der så løfter hver deres specifikke opgave i stakken af it-opgaver – ideelt set i samspil med hinanden og virksomheden.

 

Singlesourcing vs. Multisourcing                                                                                                                        

 FordeleUlemper
Singlesourcing
 • Kun en sourcing-partner = kun en kontakt
 • Frigør ressourcer og optimerer driften, hvis samarbejdet er godt
 • Viden og ekspertise er begrænset af sourcing-partneren
 • Større risiko for at blive afhængig af sourcing-partner. Det kan være sværere at løsrive sig i gen, hvis strategien ændres
Multisourcing
 • Større sandsynlighed for at få den sourcing-partner, der har de rette kernekompetencer
 • Spreder din risici i forbindelse med at prøve outsourcing af
 • Mulighed for at teste mindre outsourcing-projekter og forskellige sourcing-partnere af ”i det små”
 • Kan være komplekst for den it-ansvarlige IT Sourcing Manager med flere kontakter hos forskellige sourcing-partnere
 • Flere parter skal koordineres og virksomheden er ansvarlig for at formidle den nødvendige viden om det samlede billede til de forskellige sourcing-partnere

Strategisk it-sourcing – hvornår bliver it-sourcing strategisk?

Strategisk sourcing dækker over meget af det samme som multisourcing-begrebet også er beskrevet med, nemlig at man som virksomhed udbyder driften og leveringen af løsninger til specifikke opgaver til flere sourcing-partnere, evt. også kombineret med insourcing i form af virksomhedens egen it-afdeling.

Distinktionen ligger i at man her træffer bevidste valg om, hvilke dele af it-driften man vælger at outsource og til hvilke it-sourcing-partnere. Her har man undersøgt, hvilke områder af driften, der er missionskritiske og hvilke sourcing-partnere, der kan løse netop denne kritiske del af driften bedst. Læs evt. vores "kom godt fra start"-guide til it-outsourcing.

Valg af it-sourcingstrategi

Vi vil I mange tilfælde anbefale kombinationen af multisourcing og insourcing. Virksomheden bør analysere sin brug af it-infrastrukturen og egne kompetencer, og med udgangspunkt i denne analyse udarbejder en plan for at insource de væsentligste ekspertise i it-afdelingen, hvis ikke de allerede er repræsenteret. De dele af driften der er essentielle for driften, og som man ikke selv er i stand ressourcemæssig at løfte, bør man efterfølgende arbejde hen imod at indgå sourcing-aftaler om med de sourcing-partnere, der opererer med den specifikke viden på det niveau, som virksomheden finder nødvendigt for at driften er optimal. Man kan på denne måde tage det tilløb man selv føler er rigtigt før man f.eks. spring ud i fuld it-outsourcing.

Til dig, der er virksomhedens IT Sourcing Manager eller står for Strategic IT sourcing management

Hvis du mangler flere og måske mere konkrete input til, hvordan du skal gribe din virksomheds it-sourcing an, hvordan du viser resten af organisationen, at sourcing er vejen frem eller er i tvivl om hvilken it-sourcing strategi I skal vælge, så kan du altid booke et uforpligtende møde med os. Her vil vi se på de specifikke krav, som din virksomhed stiller og gennemgå din virksomheds behov. Du kan kontakte os på 7730 3001 eller per mail.