Hvad betyder internet for folkemødets succes?

Forestil dig, hvordan den politiske debat vil forme sig, hvis ikke vi havde internetadgang. GlobalConnects datterselskab BornFiber sætter fokus på åbent wi-fi under Folkemødet 2015. Desuden er vores søsterselskab Zibra Digital Media Group medarrangører af to arrangementer om kreativ ødelæggelse.

Åbent wi-fi til folket

I dag er er sociale medier som Twitter og Facebook vigtige kilde til information og kommunikation mellem borgere og politikere. Men forudsætningen for, at tjenester som disse virker, er selvfølgelig adgangen til internettet.

Som teknologi udvikler wi-fi sig voldsomt i disse år og mange nye innovative anvendelsesmuligheder dukker op. Wi-fi er både et selvstændigt produkt og en perfekt forlængelse af f.eks. en fiberinfrastruktur. Wi-fi netværk kan arbejde sammen med eksisterende mobilnetværk og i nogle tilfælde også helt erstatte dette.

BornFiber og Bornhoms regionskommune har siden årsskiftet arbejdet på en vision om at bringe wi-fi ud til turister, borgere og gæster i Allinge by. Det som grundlagde visionen var et klart ønske om at etablere en markant bedre bredbåndsdækning under det årlige Folkemøde til gavn for deltagere i begivenheden. Hurtigt voksede ideen til også at inkludere en permanent bredbåndsløsning der resten af året eksempelvis kunne give turister gratis adgang til højhastighedsbredbånd i Allinge havn.

Følg med på #folkewifi, eller se med, når vilivestreamer fra ITBs IT-paratskib og fra Dansk Erhvervs telt under Folkemødet.

Kreativ ødelæggelse vol. 1 & 2

Del 1: Sikre forretningsområder udsættes for teknologisk kreativ nedbrydning. Er vi samfundsmæssigt rustet til at agere i denne nye udvikling? Vi ser flere og flere eksempler på "gamle" forretningsområder, der løbet over ende af nye teknologiske muligheder. Vi ser nærmere på den "kreative ødelæggelses"-udvikling!

Del 2: Kan DR og public service overleve i den nye medieverden? Medieverdenen er om nogen udsat for kreativ ødelæggelse, hvor f.eks. DVD skiven er ved at forsvinde for markedet, Blockbuster er gået konkurs, og streaming vinder frem. Der er for første gang i mediehistorien kommet et reelt alternativ til den måde vi ser tv på, og forbrugerne er vilde med det. Hvordan skal public service overleve i denne nye udvikling?

Følg med på #CreaCrash

Nyheder om fibernetværket

{{tagGroup.GroupName}}
{{col.Date}}

Læs mere...

Hent magasinet Insight. Om it. For ledere.