CODING <class> - er vi klar til fremtiden?

Det er allerede nu svært, at få nok ansøgere med de rette kompetencer til it-jobs. Sker der ikke en ændring i synet på it og teknologi hos næste generation, ser fremtiden bestemt ikke lys ud. Det er der bred enighed om hos danske it-virksomheder.

Ikke tid til at vente på andre

Man er enig i it-branchen om, at der ikke er tid til at vente på, at andre skal løfte opgaven med at sikre kvalificerede medarbejdere i fremtiden. Man har også indset, at det kræver en holdningsændring hos både samfund og de unge. Derfor er man gået sammen i forsøget på at skabe projektet CODING <class>, der er udsprunget af ildsjæleprojektet Coding Pirates.

CODING <class> har en visionen om at gøre teknologi og it interessant og relevant for børn og unge – og ikke mindst at arbejde på at gøre it til en del af den almene dannelse i folkeskolen.

coding class

De nødvendige redskaber

"Det er vigtigt, at vi giver børn og unge de nødvendige redskaber, så de kan følge med den i digitale udvikling. Alt omkring os digitaliseres. Det er derfor vigtigt at unge forstår både hvordan teknologien fungerer, hvordan de interagerer med den på sikker vis, samt hvordan de kan være innovative og kreative med den. Vi ønsker at skabe de bedste forudsætninger for nye digitale kompetencer", forklarer Teresa Labriola, der er CSR-ansvarlig for GlobalConnect A/S og Zibra A/S.

Projektet er et samarbejde mellem medlemmer af IT Branchen (ITB) og kommunerne København og Vejle. GlobalConnect er en de stiftende virksomheder bag projektet.

Vi har et ansvar

ITB skriver om projektet: "Vi har et ansvar for at lære vores børn og unge nye digitale kompetencer, der gør dem i stand til at agere i og bidrage til fremtidens samfund. Som branche har vi en forpligtigelse til at styrke læringsfokus på it og teknologi, da det er med til at skabe vækst for fremtiden. Det kan naturligvis gøres på mange måder, men ved at skabe et fælles projekt, kan vi fokusere vores initiativer og opnå de langsigtede resultater, som Danmark har brug for".

Vil du vide mere?

Kontakt os om CODING <class>

Vi skal give ungdommen evnerne til at kunne ændre verden

”Vi lærer i dag kun børn at være brugere af it og teknologi. Ikke at skabe og være kreative. Det er ikke en fremtidssikret strategi. Hvis vi virkelig ønsker at gøre Danmark til et videnssamfund er det uhyre vigtigt, at vi skaber et fundament for dette. Derfor må vi i gang med at arbejde på en ny. Det er det ansvar vi har været med til at tage på os som medstifter af CODING <class> ”, lyder det fra Pernille Simonsen Ravn, CTO hos GlobalConnect A/S og fortsætter,

”Jeg tror på, at en innovativ iværksætterkultur er en af forudsætningerne for, at der kan skabes nye arbejdspladser i Danmark. Og fundamentet for dette er, at gode ideer faktisk kan blive bragt til live. Evnerne til at tænke kreativt og skabe er det der giver vores unge muligheden for at ændre verden. Det giver programmering. Derfor skal vi hurtigst muligt have programmering på skoleskemaet – helt på linje med de andre fag. Det skal falde dem lige så naturligt at programmere som at læse og regne ".

"Men problemerne er ikke kun et sted ude i fremtiden. Manglen på udviklere ses allerede nu. Mange virksomheder er nødt til at hente medarbejdere uden for Danmark. Ikke nok med, at vi mangler udviklere – vi mangler også kvindelige udviklere. Med dette initiativ håber vi også, at piger vil finde inspiration og i større grad begynde at se, at programmering faktisk er en måde at udfolde sin kreativitet på – det er ikke kun et ’mandefag’ ”, slutter Pernille af.