Bestyrelse

GlobalConnects bestyrelse

Per Morten Torvildsen (formand)

Martin Lippert

Masoud Homayoun

Peter Bredgaard

Svante Östblom