Fiber til private

Vil du bestille fiber til din hjemmeadresse? Skift til GlobalConnect Privat (tidligere Onefiber)

Presse / GlobalConnect og IP-Only tager sikkerhedsforbehold for at håndtere Corona-udbruddet

 

GlobalConnect/IP-Only har implementeret tydelige foranstaltninger for at bidrage til at begrænse spredningen af Coronavirus i denne ekstremt alvorlige situation samtidig med, at vi også bevarer vores samfundskritiske infrastruktur på tværs af de markeder, hvor vi opererer; Danmark, Sverige, Norge, Tyskland og Finland.

Vi har øget niveauet af beredskab og aktiveret en Crisis Management-organisation for at begrænse spredningen af virussen og sikre sundhed og sikkerhed for vores medarbejdere, kunder og partnere.

Vi kan forsikre jer om, at vi har taget alle nødvendige og mulige forholdsregler for at sikre forsat drift af vores netværk og services og samtidig bevare sikkerhed og velbefindende for vores medarbejdere og partnere. Derudover vil vi sikre, at vi fortsat handler transparent.

Flere teams er blevet etableret for at overvåge situationen nøje – ét på koncernniveau og ét for hver af de lokale afdelinger. I disse teams afholdes daglige møder med klar indsigt i virksomhedens driftsperformance ved løbende at overvåde risikoeksponeringen. Vores topledelse (Executive Leadership Team) afholder også daglige møder for at overvåge situationen og tage eventuelle forebyggende beslutninger eller handlinger.

 

Følgende foranstaltninger er blevet foretaget for at sikre fortsat drift for vores kunder og partnere:

  • Vi har sikret fuld understøttelse ift. at bevare netværks- og servicedrift, herunder overvågning og fejlkorrektion i døgndrift. På nuværende tidspunkt har vi normal driftsstatus uden øget risikoeksponering. Som en yderligere sikkerhedsforanstaltning, har vi implementeret en afbalanceret netværks-freeze indtil andet meldes ud.
  • Vi er i konstant dialog med vores leverandører af udstyr for at sikre, at udstyr og reservedele er tilgængelige for at sikre fuld funktionalitet i driften. Vi er også i konstant dialog med tredjeparts leverandører for at sikre fortsat levering.
  • I tilfælde af at der opstår en situation, hvor et større antal af vores medarbejdere bliver smittede, har vi en kontinuitetsplan på plads, som skal sikre driften af netværk og services, ligesom den skal sikre sikkerhed og sundhed for vores medarbejdere.
  • For det tekniske personale (konfiguration, første og anden linje af service desk), er hjemmekontorer en standarddel af kontinuitetsplanen, og udstyret til dette er blevet testet regelmæssigt inden Coronaudbruddet. For de øvrige dele af vores service- og leveranceapparat, hvor hjemmekontorer ikke er standard, er der forberedt godkendte kontorløsninger, og dette er formidlet til medarbejderne.

 

Vi fortsætter med løbende at overvåge situationen for COVID-19 og vil introducere yderligere foranstaltninger, hvis situationen udvikler sig, og risikoen for smitte øges.

 

Kan din virksomhed få fiber?

Indtast firmanavn eller CVR-nummer og tjek om din virksomhed også kan få alle fordelene ved lynhurtigt fibernet.