Bæredygtig udvikling for samfund, virksomheder og befolkning

Corporate Social Responsibility i GlobalConnect

I GlobalConnect er vi stolte af at bidrage til en bæredygtig udvikling for det danske samfund, for virksomheder og for befolkningen. Det gør vi først og fremmest gennem vores landsdækkende fibernetværk og gennem vores A+ energicertificerede, topsikrede datacentre. Vi er også optaget af at udvikle og levere løsninger som gør, at samfundet fungerer bedre, at virksomhederne er konkurrencedygtige og at den offentlige sektor lykkes med sine vigtige digitaliseringsprojekter.

En verden afhængig af digitale forbindelser

Vores verden er afhængig af digitale forbindelser. Stabile, digitale forbindelser muliggør bedre samarbejde på tværs af lande, mere fleksibilitet i arbejdslivet, mulighed for mere spredt bosættelse, reduceret udelukkelse – for bare at nævne nogle af dem. At digitale løsninger også reducerer behovet for at rejse og således direkte bidrager til lavere CO2-udslip, er noget vi har set særligt i 2020.

Covid-19-pandemien har ændret vores digitale brugsmønster og mange fik pludselig behov for øget kapacitet på hjemmekontor og i hjemmeskole. Det har været vigtig for os at levere på disse behov, og vi har i denne tid virkelig set værdien af, at vi har et robust og sikkert net i hele Danmark. Hver dag, hele døgnet, overvåger og drifter vi vores landsdækkende net, som også strækker sig til Helsinki i øst, Berlin i syd og Amsterdam i vest.

En bæredygtig arbejdsplads

Hos GlobalConnect er bæredygtighed og CSR i høj grad med til at definere måden, vi driver og udvikler vores virksomhed på. Diversitet og ligestilling er prioriteret hos os. Vi skal være en god arbejdsplads, og vi måler jævnligt både trivsel og udvikling hos alle ansatte.

Vi arbejder hele tiden på at finde mere miljøvenlige metoder til at drive vores kontorer, datacentre, netværk og andre dele laf virksomheden.

Vores danske afdelinger er samlet i det højt certificerede og klimavenlige byggeri CPH Highline på Havneholmen i København.

Download vores CSR-rapport

I februar 2020 fusionerede GlobalConnect og IP-only, og i september blev vi for alvor et samlet selskab, da GlobalConnect blev navnet på hele vores virksomhed i erhvervsmarkedet. Vores CSR-rapport for 2020 er den første, hvor vi rapporterer på fælles mål og tiltag for den samlede koncern. Det betyder, at vi nu arbejder målrettet for at have en endnu stærkere og koordineret strategi for CSR i hele koncernen.

Download >