Internasjonale numre og freephone-numre

Direct Routing Microsoft Teams  |  Skype for Business SIP Trunk |  SIP Trunk |  Internationale telefonnumre  |  Conference Call |

Lokal tilstedeværelse utenfor Norge med internasjonale telefonnumre

I takt med at norske virksomheter markedsfører produktene og tjenestene sine i utenlandske markeder, oppstår behovet for å etablere lokal tilstedeværelse i ett eller flere land.

Derfor velger mange å opprette et lokalt telefonnummer i de aktuelle landene, som kunder og samarbeidspartnere kan ringe til.

Internasjonale telefonnumre kan også brukes til utenlandske avdelinger eller datterselskaper som skal inngå i virksomhetens samlede kommunikasjonsløsning.

Internasjonale telefonnumre kan brukes direkte i virksomhetens telefonsystem, eller i den samordnede kommunikasjonsløsningen, for eksempel Skype for Business / Microsoft Lync. Alternativt tilbyr vi å viderekoble virksomhetens internasjonale telefonnumre til et hvilket som helst annet nummer.

Utenlandske fastnettnumre

På kartet er landene der GlobalConnect tilbyr fastnettnumre markert i grønt. Kontakt oss hvis et land dere trenger et telefonnummer i, ikke er markert – vi har gode kontakter.

Oversigt over lande med fast levering af frephone- og fastnetnumre.

Én samarbeidspartner – mange fordeler

Gjennom vårt mangeårige samarbeid med en rekke utenlandske teleselskaper kan vi sikre dere de beste prisene på utenlandstelefoni. Det betyr dessuten at dere slipper å inngå individuelle avtaler med utenlandske selskaper, med tilhørende tolking av kontraktene. Vi tar oss av alt sammen, og er deres one-stop-shop. Dette vil også gjenspeile seg på bunnlinjen. Hvis dere allerede har internasjonale telefonnumre fra ett eller flere teleselskaper, kan vi enkelt overføre dem til en samlet løsning hos oss. Dermed oppnår dere alle fordelene ved å velge GlobalConnect som totalleverandør av internasjonale telefonnumre.

Kontakt oss i dag for å høre mer om mulighetene vi kan tilby dere på
+45 7730 3001 eller send os en e-post salesinfo@globalconnect.dk

Hva er Freephone?

Freephone, eller et freephone-nummer, er også kjent som et «ring gratis»-nummer. Det betyr i praksis at det er mottakeren som betaler for anropet, ikke den som ringer. Freephone-numre brukes typisk av virksomheter som kontaktnumre til helpdesk, kundeservice og salgsavdelinger. GlobalConnect kan levere freephone-numre til de fleste land i verden. Kontakt oss i dag for å høre mer om mulighetene vi kan tilby dere. Det koster dere ingenting – vi betaler for anropet.

Visste dere at det i noen land er et lovfestet krav at virksomheten skal bruke freephone-numre? Dette betyr at virksomheten må betale for anropet til de som ringer inn, hvis de som ringer blir plassert i en anropskø i påvente av en ledig medarbeider.