Mød Mads Fuglede folketingskandidat for Venstre

Mads Fuglede, folketingskandidat for Venstre og tidligere USA-korrespondent på TV2, aflagde GlobalConnect et besøg tilbage i april. Her stillede vi ham 4 spørgsmål om Danmarks rolle som it-nation, fremme af erhvervslivet, fibernet i yderområder og vores vision om ”frit fiber til alle”.

1. Hvad ser du som den største udfordring for Danmark som it-nation?

Der er ikke kun en. Men det bør nævnes, at det er vigtigt politisk at arbejde hen mod en sikring af rammerne for en lige og fair konkurrence.

2. Hvilken ændring i den nuværende lovgivning, mener du, vil have den største positive effekt på dansk erhvervsliv?

Den største udfordring for dansk erhvervsliv, der lever af viden er, at vi fortsat uddanner befolkningen. Selvrealisering er et problem. Hvis vi fik 500 Harvard-uddannede humanister til landet, ville det give 0 kr. 500 MIT-uddannede ville derimod tilføre vækst til landet for 15 mia.

Derfor er et fokus på mere og ikke mindst langt mere målrettet uddannelse vigtigt politisk arbejde. Det bedste jeg kan gøre for dansk erhvervsliv er at sørge for, at de rette profiler bliver uddannet.

Jeg tror ikke, at virksomhedsskat har den store betydning. Den er lav i forvejen. Men vi bliver nødt til at se på, hvordan vi fastholder de dygtige medarbejdere i Danmark. Og hvis man fastholder en topskat, som den vi har i Danmark, så vil den højtuddannet arbejdskraft flytte væk.

Mads Fuglede var også rundt for at se, hvad det faktisk kræver af sikkerhedsudstyr at drive et topmoderne datacenter.

3. Hvordan vil du konkret arbejde for at få udbredt fibernettet til de mindre befolkede områder af Danmark?

Jeg er ikke vild med, at man støtter sådan noget som udbredelsen af fibernet med offentlige midler. Men man er nødt til at anerkende, at vi er ved at få et A-samfund og et B-samfund. Et A-samfund dannes omkring de større danske byer, hvor man har den højtuddannede elite, og så har man en provins, hvor det bliver stadigt mindre attraktivt at befinde sig, fordi man mister produktionsarbejdspladserne. Og det betyder, at provinsen dør. Og hvis den dør, er der ikke et godt marked for at lægge kabler, og derfor er jeg klar over, at man må understøtte en sådan udbredelse, hvis det er en støtte der på sigt kan fastholde et skattegrundlag i udkantsområderne.

4. Hvilken betydning vil en fri og lige adgang til fibernet have for Danmark og dansk erhvervsliv?

Frit fiber vil være godt for os alle. Danmark har ingen ressourcer ud over det der sidder mellem ørene på os, og det skal vi bruge bedst muligt. Der er det vigtigt som videnssamfund at være længst fremme. Og det kan man ikke være uden en ordentlig opkobling.

Derfor inviterer GlobalConnect politikere og meningsdannere indenfor

En virksomhed som GlobalConnect har indflydelse på de områder, vi fysisk er placeret i. Og det forpligter, mener vi. Vi mener dog ikke, at vi alene, kan redde verden. Derfor ønsker GlobalConnect at være med til at forbedre sammenhængskraften mellem staten, den offentlige sektor og private virksomheder, så vi gennem en samlet indsats kan gøre vores samfund endnu bedre. Det arbejder vi hen imod hver dag med vores vision om ”frit fiber til alle”. Vi mener nemlig, at hvis alle har fri adgang til et stærkt netværk, så vil det være til gavn for både lokalområder og vores samfund som helhed. Og det er en vision, som vi gerne vil have andre til at engagere sig i. Derfor inviterer vi politikere og meningsdannere til vores hovedkontor, for at give dem et indblik i de teknologier, vi bygger på og den vision vi arbejder ud fra.

Nyhedsoversigt

{{tagGroup.GroupName}}
{{col.Date}}

Læs mere...

Hent magasinet Insight. Om it. For ledere.