Halvårsregnskab 2015: GlobalConnect leverer gedigent resultat

I første halvår af regnskabsåret 2015 har GlobalConnect igen set en stigende omsætning og leveret et tilfredsstillende driftsresultat. For nylig har virksomheden opkøbt det danske selskab T26 Technology A/S og styrker derved sin position på det danske marked for it-outsourcing og it-services. Endvidere har GlobalConnect indgået et strategisk samarbejde med Thy-Mors Energi om leverance af datakommunikationslinjer i Thisted og Morsø Kommuner.

Omsætningen i første halvår landede på 249 mio. kr. mod 231 mio. kr. i 2014. Driftsresultatet for GlobalConnect i første halvår 2015 landede på 151 mio. mod 141 mio. kr. i samme periode 2014, mens resultatet efter skat blev på 8.8 mio. kr. mod 4.3 mio. kr. i samme periode sidste år.

”GlobalConnect opnår et tilfredsstillende halvårsresultat, hvilket jeg vil betegne som godt og gedigent. I et faldende marked formår vi at tilpasse vores forretning og øge både top- og bundlinje. Vores ambition er løbende at styrke virksomhedens markedsposition, og vores køb af T26 Technology A/S er et godt eksempel på, at vi formår at styrke forretningen gennem opkøb, dels via organisk vækst. Akkvisitionen af T26, er et vigtigt skridt på vejen til at styrke vores position i Danmark på it-outsourcing og it-services,” siger Christian Holm Christensen, adm. direktør i GlobalConnect.
T26 Technology A/S fortsætter som selvstændig forretningsenhed og GlobalConnects eksisterende cloud-forretning bliver integreret ind i den samlede forretningsenhed.

Vigtig kommuneaftale

GlobalConnect har i perioden også indgået et strategisk samarbejde med Thy-Mors Energi om leverance af datakommunikationslinjer i Thisted og Morsø Kommuner. Aftalen med de to kommuner løber de næste fire år og kan forlænges med yderligere to år.
”GlobalConnect blev valgt, fordi vi var de mest konkurrencedygtige på faktorer som soliditet, support og leveringsdygtighed - og også på helt basale faktorer som pris og kvalitet. Med denne aftale er vi også med til at løfte kommunernes ambitioner om at styrke datakommunikationsforbindelserne for at leve op til de standarder, der er nødvendige for at gennemføre den offentlige digitaliseringsplan i 2020,” fortæller Christian Holm Christensen.
”Det er fortsat forventningen, at GlobalConnects investeringer vil medføre en markant vækst fremadrettet på både top- og bundlinje. Desuden venter vi os fortsat meget af det nyopførte datacenter i Jylland, samt den ny 100G-ring med højhastighedsforbindelse fra Kolding til blandt andet Frankfurt i Tyskland. Dette giver vores kunder store fordele både kapacitets- og hastighedsmæssigt,” slutter Christian Holm Christensen.

Om GlobalConnect

GlobalConnect er Danmarks førende alternative udbyder af fibernet, datacentre og cloud-løsninger. Virksomheden dækker Danmark, Nordtyskland og dele af Sverige med et 13.000 km langt netværk af optisk fiber og 13.000 m2 datacentre. GlobalConnect er grundlagt i 1998 af Niels Zibrandtsen og beskæftiger 200 medarbejdere på fire lokationer hvoraf én i Tyskland. Virksomheden havde i 2014 en omsætning på 477 mio. kr.

For yderligere oplysninger:

Christian Holm Christensen, CEO, GlobalConnect A/S, tlf. 25 50 72 06, e-mail: christianh@globalconnect.dk
Birgitte Hagsholm Andersen, Group Manager Marketing, GlobalConnect A/S, tlf. 31 43 72 56, e-mail: birgitte.andersen@globalconnect.dk


Download halvårsregnskab 2015

Hent magasinet Insight. Om it. For ledere.