En opfordring til den kommende regering

Har medierne ret, bliver folketingsvalget udskrevet senere i dag. I den forbindelse kommer Christian Holm Christensen med en opfordring til, hvad den kommende regering bør fokusere på, for at Danmark, også fremadrettet, kan beholde sin plads blandt verdens førende it-nationer og undgår at blive digitalt stavnsbundet af internationale virksomheders infrastrukturmonopoler.

Bring monopolerne op til havoverfladen, og sæt ind politisk for at bryde dem

Der bør være frihed til at vælge. I dag er der stadig monopollignende tilstande på de store søkabler, der forbinder os med hinanden på tværs af landsdele og med resten af verden. Så søkablerne er en stor ting for os alle. I dag har enkelte aktører sat sig på ejerskabet over disse essentielle knudepunkter i den danske digitale infrastruktur. Og det er vel at mærke infrastruktur, der er udviklet for offentlige midler. Det er monopoler, der bør brydes for vores alles skyld.

Var infrastrukturmonopolet stadig på vores fælles hænder, ville problematikken for Danmark som land formentlig ikke være så stor, hvis man ser bort fra den træghed og ineffektivitet, som monopoltilstanden ofte medfører. Men de essentielle infrastrukturknudepunkter, er ikke længere vores fælles monopol. Vi har som land overdraget noget af vores vigtigste it-infrastruktur til enkelte internationale aktører, som vi har minimal mulighed for at kontrollere.

Og her er infrastrukturmonopolets virkelige problem. For i og med at enkelte store aktører sidder på magten over essentiel infrastruktur, er vi som borger, virksomheder, og samlet set land, under indflydelse af, hvad disse få aktører beslutter. Det kan bevirke, at vi skal betale højere priser, og i værste fald, at vi afgiver magt over vores digitale suverænitet, fordi vi ikke har et frit valg over, hvem der skal transportere vores data. Man kan sammenligne det med en moderne digital stavnsbinding. Og det vel at mærke en stavnsbinding af os alle: Virksomheder, borgere og land!

Vi mener derfor, at man politisk skal arbejde for at bryde monopolerne på søkablerne, så flere alternative aktører kan komme til at udbyde søkabelforbindelser. Derved vil man også kunne opnå en regulering af magtforholdet over infrastrukturen. Det kan f.eks. ske ved at modernisere finansieringsmulighederne for de alternative it-infrastrukturselskaber, så der kan dannes grundlag for et frit marked for søkabler i Danmark.

Christian Holm Christensen, CEO

CEO Christian Holm Christensen

Christian har en baggrund inden for militæret og har en cand.scient.pol.-grad fra Aarhus Universitet. Christian Holm Christensen blev ansat i GlobalConnect 2007. Han har stor erfaring fra it-industrien og har haft ledende stillinger hos Mobilix, ButlerNetworks samt arbejdet som selvstændig konsulent med speciale inden for opstart af virksomheder. I alt har han 16 års praktisk erfaring i kontraktforhandling, tele-interconnect og ledelse.

Nyheder om internet

{{tagGroup.GroupName}}
{{col.Date}}

Læs mere...

Hent magasinet Insight. Om it. For ledere.