Lad specialister tage sig af specialopgaverne - Danske Hoteller om it-outsourcing

Hos Danske Hoteller har man helt fra begyndelsen i 1990 arbejdet ud fra tesen ‘Lad specialister tage sig af specialopgaver’. Det giver nemlig plads til, at koncernen selv kan koncentrere sig om det, de er bedst til: At drive hoteller.

Danske Hotellersmål er i 2019 at være en af landets mest betydende spillere på hotelmarkedet og, som en del af det samlede mål, ved samme dato at drive over 20 hoteller. I dag – tre år før tid – har man allerede 20 hoteller i kataloget, og 2019-målet er altså så godt som nået.

Særligt de seneste år er antallet af hotellet i koncernen vokset med hastige skridt. Det er der ifølge bestyrelsesformand, Erik Falck, flere grunde til. Dygtige medarbejdere og hårdt arbejde er en af årsagerne, en anden er koncernens særlige fokus på it-anvendelse og forbedring af it-infrastruktur og i den forbindelse også en fast overbevisning om, at man skal slippe de opgaver, man ikke selv har kompetencerne til, og lade specialister tage sig af dem.

Lagde ansvaret ud med it-outsourcing

Med den indsigt helt tydelig i baghovedet valgte Danske Hoteller derfor er outsource alt, hvad der havde med it at gøre.

“Det var ikke vores speciale. Og det betyder, at vi i dag faktisk intet har med it at gøre. Og det vil vi heller ikke have. Den opgave løfter GlobalConnect for os,” siger Erik Falck og tilføjer:

“Vi har selvfølgelig standardsystemer, som ikke er GlobalConnects – f.eks. vores bookingsystem og vagtplanlægning – men det er GlobalConnect, der står for det hele. Og det gør de godt.”

Forrest i feltet

Danske Hoteller har kroer, hoteller og konferencecentre spredt over hele landet og tilbyder alt fra forretningsovernatninger over oplevelsesrige miniferier for hele familien til romantiske weekendophold.

Det er altså en forretning, som har mange forskellige sider, men det betyder ikke, at man ønskede at dele sig op og dermed drage mindre nytte af koncernens størrelse. Man ville opbygge et internt fællesskab, og derfor valgte man – trods den store geografiske spredning og de mange forskellige krav – at standardiserer alt, hvad standardiseres kunne. Man fik bl.a. fælles vareindkøb, ens hardware på de forskellige lokationer, fælles markedsføring og fælles it.

I forhold til it valgte man at centralisere alle koncernens servere i et hosting-center hos GlobalConnect, og derudover oprettede GlobalConnect også et lukket sikkert netværk mellem hotellerne. Det gav mulighed for at hotellerne kunne få fælles bogføringssystem og også ip-telefoni, som på det tidspunkt, i 2003, var ganske atypisk på danske hoteller.

“Det var vi faktisk den første hotelkæde herhjemme, som fik. Vi valgte det, fordi vi gerne ville – og stadig gerne vil – være fremme i skoene på it-fronten. Og det leverer GlobalConnect stadig i dag,” siger Erik Falck og fortsætter: ”Vi har så godt som aldrig problemer. Vores oppetid er så tæt på hundrede procent, som det er muligt. Og det betyder, at vi kan koncentrere os om det, vi er bedst til.”