Ny brancheforening skal forløse tusindvis af job via danske datacentre

PRESSEMEDDELELSE

30. marts 2017

 

"Det er ikke urealistisk, at vi kan få 10.000 vidensarbejdspladser inden for de næste par år," siger adm. dir. Christian Holm Christensen til potentialet ved at udnytte mulighederne i for alvor at gøre Danmmark til et dataland med mere politisk fokus på rammebetingelser for datacentre.

 

Opbygning og drift af datacentre rummer et meget stort potentiale, og Danmark står med gode muligheder for at udvikle en helt ny vækstindustri med udsigt til tusindvis af varige arbejdspladser.
En nystiftet brancheforening skal nu hjælpe med at forløse potentialet og videreudvikle de danske fordele i konkurrencen om at tiltrække flere af de kæmpestore investeringer.

 

Datacenter Industrien er navnet på den nye forening, som netop er blevet stiftet af en række virksomheder i branchen samt Odense og Viborg kommuner, der allerede er lykkedes med at tiltrække datacentre fra henholdsvis Facebook og Apple.

 

"Der er potentiale for mange flere datacentre i Danmark, hvor vi kan byde på en lang række fordele. Det gælder bl.a. stabil elforsyning, grøn energi og god infrastruktur samt et helt unikt fjernvarmesystem, der effektivt kan genbruge overskudsvarmen," siger Thomas Volder, formand for Datacenter Industrien samt Sales & Marketing Director hos Coromatic A/S.

 

Potentialet åbner for en helt ny industri, der tåler sammenligning med vindmøllebranchen. Datacenter Industrien anslår, at der kan skabes tusinder af varige nye job. Og det er vel at mærke forsigtigt sat for de direkte og indirekte effekter af en helt ny dansk vækstindustri. En analyse fra Boston Consulting Group viste sidste år et potentiale på 27.000 nye job via svenske datacentre.

 

Den nye brancheforening skal først og fremmest være fokuseret på forretningsmuligheder. Formålet er at skaffe flere datacentre til Danmark. Det skal bl.a. ske ved at skabe grundlaget for samarbejde via overblik over branchen, faglige og personlige netværk samt bedre rammer for fælles udvikling og samarbejde.

 

"Initiativet er vokset ud af et stærkt ønske hos aktørerne, og branchen er selv primus motor i foreningen. Den store interesse og mængden af interesserede deltagere viser, at det giver god mening at etablere en ny brancheforening," påpeger Henrik Hansen, direktør i sekretariatet for Datacenter Industrien.

 

Sekretariatet får hjemsted hos VIBORGegnens Erhvervsråd, der har taget initiativ til at danne foreningen og har Henrik Hansen som erhvervsdirektør. Etableringen af den nye brancheforening er bl.a. inspireret af forarbejdet med tiltrækning af hyperdatacentre til Viborg og Odense, hvor de positive resultater blev offentliggjort i 2015 og 2017. De to kommuner er nu medstifter af Datacenter Industrien for at få udnyttet de opsamlede erfaringer – både lokalt og i hele Danmark.

 

"En national, erhvervsrettet datacenterforening sikrer gode rammer for nye forretningsmuligheder og investeringer i IT- og automationsbranchen. At arbejde tæt sammen og bruge hinandens erfaringer skaber de bedste forudsætninger for yderligere udenlandske investeringer. Disse investeringer er til gavn for stærke lokale leverandører, som Coromatic i Odense og lokal arbejdskraft. Det er til glæde for det danske samfund, siger Joost Nijhoff, Tiltrækningschef i Odense Kommune.

 

 

­­­­––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

Flere oplysninger om Datacenter Industrien på datacenterindustrien.dk

 

Flere fakta om datacentre på efterfølgende faktaark

 

 

For uddybning og yderligere kommentarer kontakt:

Adm. direktør for GlobalConnect og medlem af bestyrelsen i Datacenter Industrien Christian Holm Christensen +45 2550 7206.

 

Fakta om Datacenter Industrien (Danish Data Center Industry)

 

  • Forening stiftet marts 2017 af en række virksomheder i branchen og to kommuner
  • Bestyrelsen består af otte medlemmer fra virksomhederne Coromatic, Schneider Electric Danmark, Cowi, GlobalConnect, Grundfos, Njord Law Firm samt Viborg Odense kommuner
  • Datacenter Industrien har til formål at skaffe flere datacenter-investeringer til Danmark ved at samle interesser hos private aktører, kommuner, forsyningsselskaber m.fl.

 

Fakta om potentialet for job og vækst i Danmark

 

  • Flere konkrete datacenter projekter i gang i Danmark – og potentiale for endnu flere
  • Stærk position med bl.a. stabil, grøn elforsyning, god infrastruktur og unikt fjernvarmenet
  • Fysisk nærhed til datacentre – internettets 'hovedmotorer' – er vigtig for mindre forsinkelse (latency) i datatrafikken, hvor millisekunder er afgørende for serviceudbydere og udviklere
  • Andre tilknyttede områder er f.eks. international datatrafik, backup og anden service, og samlet anslår Datacenter Industrien et potentiale for tusindvis af direkte og indirekte nye job