Lad danske virksomheder bidrage yderligere

For virksomheder handler det om at udnytte ressourcerne optimalt, og få det maksimale udbytte retur for sine investeringer. Det er grundlaget for en sund forretning. Det sker gennem optimering af processer og investering i nye, mere effektive teknologier. Desværre er rammerne ikke altid lige så fleksible, når det kommer til muligheden for optimal udnyttelse af produktionsressourcer.

En sund forretning er en bæredygtig forretning

Hos GlobalConnect optimerer vi løbende vores processer, så vi sikrer, at vi udnytter de aktiver vi har til rådighed, og investerer i de teknologier, der sikrer at vores drift er både effektiv og sikker – ikke mindst for miljøet. Vi er i dag Danmarks største datacenterleverandør. Det er vi stolte af. Men det forpligter og derfor tager vi heller ikke let på det aftryk, vi sætter på vores omverden.

Vækst og innovation skaber varme

Vi har et ønske om at bidrage til vækst og innovation. Datacentre tiltrækker virksomheder, der har innovation som omdrejningspunkt, og de skaber derved vækst i form af afledte arbejdspladser. Det er en af de umiddelbare fordele for samfundet ved at give muligheder for datacenterdrift i Danmark. Men hvordan kan vi så sikre, at vi kan optimere vores drift i forhold til miljøet? Hos GlobalConnect har vi i dag bl.a. frikøling, der gør, at vi kan minimere vores energiforbrug ved vores datacenterdrift. Vi optimerer løbende vores anlæg, og vi tager energien med i vores planlægning af nye udvidelser og her er frikøling et af de mest effektive midler i dag. Selv med den mest moderne teknologi, så kommer man ikke uden om, at der produceres varme, når vi skal sikre, at vores kunders data bliver opbevaret korrekt i vores datacenterfaciliteter.

 

Lad os udnytte varmen for fremtiden

En oplagt måde ville være at kunne bidrage yderligere til lokalområdet i form af fjernvarme. På landsplan har 64 pct. af alle danske husstande fjernvarme. Alle disse ville kunne nyde godt af virksomheders overskudsvarme. Det er nemlig her på sin plads at pointere, at vi langt fra er den eneste type virksomhed, der producerer varme, som vi ikke selv kan nå at bruge. GlobalConnect har placeret datacentre flere steder i landet, og vores største ligger i Høje Taastrup Kommune. Dvs. at vi ville kunne bidrage til at opvarme en hel del af områdernes beboere med varme, der ellers blot vil gå til spilde.

Desværre lader mulighederne for at anvende overskudsvarme noget tilbage at ønske. De nuværende afgiftsregler gør, at vi ikke kan bidrage til at anvende den overskudsvarme, der i dag produceres i vores drift. I dag skal fjernvarmeværkerne betale for at få lov til at anvende den varme, som danske virksomheder kan tilbyde dem. Afgifter fordyrer og gør dermed anvendelsen af overskudsvarme til en dårlig forretning for fjernvarmeværkerne.

 

Det kræver en fælles indsats at skabe bæredygtige rammer

Hver dag bidrager over 200 medarbejdere til at levere digitale muligheder til danske og internationale virksomheder hos GlobalConnect.  Vi er hver dag med til at sikre grundlaget for digitaliseringen af Danmark. Og for at det er fremtidssikret. Det er motiverende at vide, at vi er med til at fremtidssikre Danmark og dansk erhvervsliv med adgang til teknologi og digitale muligheder. Men vi ville egentlig gerne kunne bidrage yderligere.

Det er ikke bæredygtigt for samfundet, at vi ikke kan bidrager med vores overskudsvarme på en måde, så det er sund forretning for fjernvarmeværkerne. Men det er desværre de rammer, som danske virksomheder som vores i dag må manøvrere indenfor. Lad os gå sammen om at ændre dem, så de giver mulighed for at udnytte ressourcerne til fulde på en bæredygtig måde.

Christian Holm Christensen

Adm. direktør

Christian har en baggrund inden for militæret og har en cand.scient.pol.-grad fra Aarhus Universitet. Christian Holm Christensen blev ansat i GlobalConnect 2007. Han har stor erfaring fra it-industrien og har haft ledende stillinger hos Mobilix, ButlerNetworks samt arbejdet som selvstændig konsulent med speciale inden for opstart af virksomheder. I alt har han 16 års praktisk erfaring i kontraktforhandling, tele-interconnect og ledelse.

Nyheder om datacentre

{{tagGroup.GroupName}}
{{col.Date}}

Læs mere...

Hent magasinet Insight. Om it. For ledere.